28. huhtikuuta 2013

Byro-koura


Viikon ajan olemme käyttäneet illat tehokkaasti erilaisten asiakirjojen ja kaavakkeiden täyttämiseen. Vaikuttaa siltä, että itse rakentamisen lisäksi myös siihen ryhtymisestä on haluttu tehdä mahdollisimman hankalaa. Kävin aiemmin esittelemässä talon piirustukset rakennusvalvonnassa. Pääsuunnittelijan palkkaaminen ja leimat pääpiirustuksissa olivat vasta ensikosketus byrokratian suloihin. Lisäksi talo pitää asemoida tontille ja taloprojektia varten tarvitaan vastaava työnjohtaja, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston johtaja, sekä kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston asennustöiden johtaja.

Varsinaiseen rakennuslupahakemukseen tulee liittää mukaan pääpiirustukset, selvitys naapurien kuulemisesta, asemakaava määräyksineen, tonttijako, tonttikartan liite (vesi- ja viemärijohtotiedot), pohjakartta 1:500,  selvitys rakennuspaikan perustamistavasta ja pohjaolosuhteista, energiatodistus, rakennushankeilmoitus ja vuokraoikeuden rekisteröimisilmoitus maanmittauslaitokselle. Maalämpöä varten haetaan lupa erikseen ja siihen on olemassa oma kaavake liitteineen. Eikä pidä unohtaa puiden kaatoa; siihenkin tarvitaan lupa. Räjäytyksiä varten pitää tehdä tärinämittaukset ja mahdollisesti hakea melulupa kaupungilta? Rakennusluvan saamisen jälkeen tontilla pidetään vielä aloituskokous ennen töiden aloittamista.

Näillä näkymin rakennuslupahakemuksemme käsitellään kaupungintalolla 7.5. Rakennusluvalla on 2 viikon valitusaika. Todennäköisesti pääsemme kaatamaan puita tontilta jo ennen rakennuslupaa. Puiden kaatoa kävimme harjoittelemassa tänä viikonloppuna mummolassa. Odottavan aika on pitkä.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti